Skrętka - definicja, zastosowanie, parametry

26-03-2019

Nowoczesne instalacje wykonywane obecnie w domach wymagają rozlokowania w ścianach różnego typu przewodów. Poza tymi do gniazdek wtykowych i oświetlenia, rozprowadza się także ukryte pod tynkiem przewody antenowe oraz kable do przesyłania danych.

Kabel typu skrętka - zastosowanie

Kabel skrętka służy do przesyłania danych zarówno w postaci analogowej jak i cyfrowej. Ma on zatem zastosowanie zarówno do przesyłu sygnału w telefonii analogowej jak i w sieci Ethernet. Kabel skrętka jest bardzo popularny w tworzeniu sieci komputerowych oraz połączeń między komputerami a reuterem.

Budowa skrętki

Skrętka to charakterystyczny przewód złożony z jednej lub więcej par żył, które są względem siebie skręcone. Zastosowanie skręcenia żył pomaga wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne oraz wzajemne. Skręcenie daje również efekt w postaci zawężenia pasma transmisyjnego.

Ze względu na rodzaj zakończeń dwóch końców kabla skrętkowego, możemy nazwać go kablem prostym lub kablem krosowanym. Prostym łączy się komputerem ze switchem, hubem lub reuterem. Aby połączyć w sieć komputery między sobą, używa się kabli krosowych.

Kategorie i klasy kabla skrętki

Normy dokładnie określają w jaki sposób należy opisywać poszczególne rodzaje skrętek. Skrętki występują w dziewięciu kategoriach: 1, 2, 3, 4, 5 = 5 e, 6, 6 A, 7, 7 A. Najbardziej powszechne zastosowanie w budowaniu sieci lokalnych ma skrętka o kategorii 5/5e. Może ona obsługiwać protokoły z dużą szybkością bitową i pasmo do 100 MHz.

Zależnie od rodzaju skrętki, można stosować na nie złącza RJ11, RJ12, RJ45, GG45 lub TERA. Kabel skrętka kategorii 5/5e zakańczany jest złączami RJ45.

Parametry skrętki

O właściwościach skrętki decydują jej parametry elektryczne. Do podstawowych z nich należą: impedancja falowa, tłumienie, propagacja sygnału, rezystancja stałoprądowa. Na tłumienie z kolei duży wpływ ma wiek kabla i jego jakość oraz długość. Niesprzyjająca dla skrętki jest wilgotność, dlatego kabel nie powinien być narażony na wpływ wilgoci, a do położenia na zewnątrz używa się specjalnie izolowanej skrętki zewnętrznej.