Solidarni z Ukrainą - Wsparcie dla Ukrainy

02-03-2022

Szanowni Państwo,

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie nie możemy pozostać obojętni!
Nie możemy pozwolić na cierpienie Obywateli Ukrainy z powodu wojny. 
Podjęliśmy działania wspierające naszych Ukraińskich przyjaciół

- wyłączamy możliwość zakupów oferowanych przez nas produktów na terenie Rosji
- wyłączamy obsługę naszej strony w języku rosyjskim
- część z naszych przychodów netto zostanie przekazana na rzecz organizacji humanitarnych działających na rzecz Ukrainy.

Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach.

Każdy z nasz może pomóc, 

https://pomagam.pl/solidarnizukraina

https://www.siepomaga.pl/ukraina

Genway