Darmowe Szkolenie Grenton

28-04-2021

Agenda szkolenia podstawowego:

Początek szkolenia godz. 8.30

8:30 ? 10:00 Założenia oraz Idee Systemów Smart Home

 • Omówienie funkcjonalności i parametry techniczne modułów GRENTON
 • Omówienie możliwości konfiguracyjnych systemu

10:00 -10:15 Przerwa na kawę

10:15 ? 13:00 Ćwiczenia praktyczne z zakresu tworzenia podstawowej konfiguracji

 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu budowania algorytmów sterujących
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu tworzenia mobilnych interfejsów sterujących
 • Prezentacja narzędzi diagnostycznych

10:00 -10:15 Przerwa na kawę

13:30-15:00 Omówienie architektury systemu

 • Topologia magistrali systemowej oraz komunikacja bezprzewodowa
 • Omówienie struktury instalacji elektrycznej dostosowanej do potrzeb systemów Smart Home

15:00-15:15 przerwa na kawę

 • Omówienie procesu przygotowywania ofert handlowych oraz obsługi klienta
 • Omówienie korzyści z wdrożenia systemu
 • Dobre praktyki w rozmowie z klientem

16:00 ? Zakończenie szkolenia

 • Szkolenie I stopnia trwa ok. 8h, jest realizowane w jeden dzień roboczy.
 • Może odbyć się w punkcie dystrybutora lub w zapewnianej przez dystrybutora Sali szkoleniowo/konferencyjnej wyposażonej w ekran i projektor lub telewizor oraz z wliczonym cateringiem.
 • Dobre praktyki w rozmowie z klientem
 • Część praktyczna odbywa się na dostarczonych przez Grenton walizkach szkoleniowych:

Uczestnicy są zobowiązani do zabrania laptopów z interfejsem ethernetowym

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały edukacyjne oraz certyfikat
 • W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy dystrybutora oraz zaproszeni przez niego klienci i instalatorzy. Udział w szkoleniu dla pracowników jest bezpłatny, dla osób zaproszonych może kosztować do 200zł brutto za osobę, wpłacane bezpośrednio dla dystrybutora
 • Minimalna liczba uczestników szkolenia to 6 osób
 • Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 12 osób

Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza i wyrażenia zgody RODO - Tutaj