Termowizja

 

Czym jest kamera bispektralna?

 

Kamera bispektralna, znana również jako kamera dual-spectral, to rodzaj kamery, która jest zdolna do jednoczesnego rejestrowania obrazów w dwóch różnych zakresach spektralnych. Zakres spektralny odnosi się do zakresu długości fal elektromagnetycznych widocznych w danej kamerze. Kamera bispektralna wykorzystuje dwa różne zakresy długości fal z dwóch różnych przetworników w jednej obudowie. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych informacji o obiektach i scenach, które są niedostępne dla tradycyjnych kamer tworząc lepszy i bezpieczniejszy monitoring wizyjny. W naszej znajdą Państwo kamery bispektralne łączące zwykłe kamery z obrazem kolorowym/czarno-białym oraz kamerę termowizyjną. Porównanie obrazów znajdą Państwo poniżej na przygotowanych grafikach.

 

 

Na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze kamery termowizyjnej?

 

Kluczowym aspektem w przypadku kamer termowizyjnych jest ich rozdzielczość. Typowe rozdzielczości kamer termowizyjnych to: 120x120, 256x192, 320x240, 640×512, 1280x1024. Im większa rozdzielczość kamery termowizyjnej tym bardziej wyraźny i szczegółowy obraz z niej uzyskamy.

Podczas konfiguracji kamery termowizyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na dobranie parametru emisyjności obserwowanego obiektu. Emisyjność to zdolność obserwowanego obiektu do oddawania promieniowania podczerwonego, które jest odbierane przez kamerę. Jest ono zależne od wielu czynników takich jak: rodzaj materiału, typ powierzchni, chropowatość powierzchni obiektu, kąt obserwacji obiektu czy temperaturę tego obiektu. Współczynnik ten przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 1.

Jednym z kluczowych parametrów kamer termowizyjnych jest NETD (ang. Noise Equivalent Temperature Difference). Określa ona ile stopni temperatury różnicy musi być między dwoma obiektami, aby kamera była w stanie je rozróżnić. Parametr NETD typowo wyraża się w kelwinach (K) i dla typowych kamer z nie chłodzonym detektorem typu Vox sięga od 40 do 100mK. W praktyce, im niższy NETD, tym bardziej czuła kamera termowizyjna i może wykrywać mniejsze różnice temperatury obiektów. Kamera termowizyjna z niskim NETD zapewnia dokładne i wiarygodne obrazy, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Kolejnym parametrem kamer termowizyjnych jest rozdzielczość przestrzenna IFOV (ang. Instantaneous Field of View). Jest to parametr, który określa, jak dokładnie kamera jest w stanie rozdzielać dwie bliskie siebie punkty lub obiekty w obrazie i podawana jest w miliradianach. W praktyce, im mniejsza wartość rozdzielczości przestrzennej IFOV, tym wyższa jakość obrazu i zdolność kamery do wykrywania i rozróżniania małych obiektów lub szczegółów.

Przy wyborze kamery termowizyjnej należy zwrócić uwagę na jej zakres temperaturowy. Dobór tego parametru jest kluczowy i zależy od przewidywanego zakresu mierzonej temperatury przez kamerę w dozorowanym obszarze. Typowy zakres pomiaru temperatury przez kamery termowizyjne to: -20° - 550°C.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kamer bisketralnych firmy Tiandy i ViDiLine. 

Czym jest kamera bispektralna?

Polecane produkty