Systemy alarmowe

Gdy właściciel nowo budowanego domu z jakiejkolwiek przyczyny odłożył instalację systemu alarmowego na etapie budowy domu, czyli nie zamontował okablowania systemu pod tynkiem, doskonałym rozwiązaniem będzie bezprzewodowy system alarmowy. Taki system nie potrzebuje kabli, ponieważ poszczególne jego elementy komunikują się ze sobą z ich pominięciem, najczęściej za pośrednictwem fali radiowych.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu zasilane są z baterii albo akumulatorów. Obowiązująca dla całości systemu norma ustala czas działania baterii na minimum rok, jednak naprawdę dobre alarmy bezprzewodowe powinny działać na zasilaniu z baterii nawet kilka lat.

Podstawą bezpieczeństwa bezprzewodowych systemów alarmowych jest zaawansowana technologia odporna na różnego rodzaju celowe zakłócenia fal radiowych.

System bezprzewodowy musi posiadać centralkę alarmową, której działanie oparte jest na energii doprowadzonej z przewodu zasilającego. Jednak oferta bezprzewodowych systemów alarmowych zapewnia również autonomiczne czujniki zagrożeń, które wyposaża się we własne źródłowe zasilanie oraz sygnalizatory dźwiękowe i optyczne.

Najczęściej alarmy bezprzewodowe umożliwiają jednoczesne podłączenie do nich konwencjonalnych i przewodowych detektorów, takich jak: czujki ruchu, czujki dymu i gazu, przyciski napadowe.