Bezprzewodowy system przywoławczy

Działanie systemu w 3 krokach
(na przykładzie szpitala)

1. Pacjent („1”) z sali („A”) wzywa pielęgniarkę naciskając przycisk w czerwonym nadajniku zamontowanym przy łóżku.

2. W pokoju pielęgniarek na wyświetlaczu LED natychmiast pojawia się informacja o pacjencie potrzebującym pomocy.

A dodatkowo, każda pielęgniarka może otrzymać taką informację na osobisty zegarek.

3. Przy pomocy niebieskiego nadajnika montowanego przy wejściu do sali („A”) następuje odwołanie alarmu (pacjent jest już pod dobrą opieką).

Dodatkowe akcesoria systemowe

Nadajnik z 3 przyciskami
Urządzenie wyposażone jest w trzy przyciski: „wezwanie”, „rachunek”, „anuluj”. Przeznaczeniem nadajnika są restauracje. Umożliwia on łatwe przywoływanie kelnera przez klientów.

Sygnalizator optyczno-akustyczny
Można go zamontować nad drzwiami do sali gdzie leżą pacjenci. W momencie wywołania wezwania przez pacjenta, sygnalizator zaświeci się jednym z trzech kolorów oraz wyda alarmujący dzwięk, dodatkowo informując o tym fakcie.

Wzmacniacz sygnału
Urządzenie służy do wzmocnienia sygnału wysyłanego przez urządzenia tworzące system bezprzewodowego powiadamiania.

Zobacz produkty dostępne w sklepie