Technologia Tiandy - efektywniejszy monitoring

IVA (Intelligent Video Analysis)

System inteligentnej analizy obrazu kamer Tiandy

Kamery Tiandy zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające inteligentne przetwarzanie rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Technologia IVA daje więcej możliwości. Oprócz standardowych funkcji takich jak: detekcja ruchu, wykrywanie zasłonięcia obiektywu, czy utraty sygnału, kamery Tiandy pozwalają na efektywniejszy monitoring. Osiągane są lepsze rezultaty zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych i infrastrukturalnych.

ROI (Region Of Interest)

Oszczędzanie miejsca na dysku twardym

Funkcja pozwala ustawić do 4 głównych obszarów zainteresowania, które nagrywane są w wyższej jakości. Każdy zaznaczony region nagrywany jest strumieniem głównym kamery. Regiony mniej ważne nagrywane są w niższej jakości strumienia dodatkowego. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzane jest miejsce na dysku twardym.

Funkcja zliczania przekroczeń linii

Licznik klientów i kamera w jednym

Kamery Tiandy pozwalają zliczać zdarzenia wywoływane przekroczeniami linii wyznaczonej przez administratora kamery. Funkcja może być wykorzystywana do liczenia klientów odwiedzających sklep, samochodów wjeżdżających na parking itp. Dzięki temu nie trzeba kupować dodatkowych urządzeń służących do liczenia klientów.

Strefy strzeżone

Wkroczenie w określony obszar wywołuje alarm

Funkcja VCA pozwala użytkownikowi zdefiniować dowolny obszar widziany na obrazie kamery. Wykrycie ruchu w tym obszarze wywołuje alarm. Definiowanie obszaru realizowane jest za pomocą linii. Pozwala to bardzo dokładnie wyznaczyć chronioną strefę.

Smart Recording

Smart Recording (inteligentne nagrywanie), to zespół funkcji, których głównym zadaniem jest optymalizowanie procesu cyfrowej rejestracji obrazu poprzez dynamiczne dostosowywanie parametrów rejestratora do zmieniających się warunków oraz zaistniałych zdarzeń.

I-Frame

Oszczędzanie miejsca na dysku twardym

Dynamiczna zmiana prędkości rejestrowanego obrazu. Mniejsza ilość klatek w zwykłym trybie pracy oraz pełna prędkość nagrywania podczas wystąpienia zdarzenia. Rozwiązanie zmniejsza wykorzystanie dysku twardego oraz pozwala racjonalnie zagospodarować dostępną przestrzeń.

Wskaźnik dostępnej przepustowości

Optymalne wykorzystanie kamer IP

Rejestrator pokazuje w czasie rzeczywistym, jak wiele wolnej przepustowości zostało do wykorzystania. Funkcja pozwala szybko sprawdzić ile kamer IP można podłączyć.

Smart Index

Dodatkowa detekcja ruchu w trybie odtwarzania

Funkcja umożliwia inteligentne wyszukiwanie nagrań, które spełniają warunek: "w zaznaczonym obszarze wystąpił ruch". Oznacza to, że obszar detekcji nie musiał być wcześniej zdefiniowany. Użytkownik może zrobić to podczas przeglądania nagrań. Wystarczy, że zaznaczy na ekranie dowolny obszar, jeśli system znajdzie nagrania pasujące do warunku, to wyświetli je na ekranie. Funkcja może być wykorzystywana do szybkiego wyszukiwania zdarzeń w obszarach, które wcześniej nie były uważane za istotne.

Szybka powtórka

Odtwarzanie ostatnich 10 sekund

Podczas nagrywania możliwe jest szybkie odtworzenie ostatnich 10 sekund (replay). Funkcja wykorzystywana jest przez operatorów monitoringu wizyjnego do natychmiastowego odtworzenia i weryfikacji podejrzanej sytuacji dostrzeżonej podczas obserwacji.

Group & Quota

Rezerwacja większej powierzchni dyskowej dla monitoringu regionów o większym znaczeniu

Funkcja umożliwia dzielenie powierzchni dyskowej wg priorytetu monitorowanych stref. Przykładowo obszary o większym znaczeniu mogą otrzymać przydział 6TB, a obszary o mniej istotne 2TB. Dzięki temu ważniejsze nagrania przechowywane są w wyższej jakości przez dłuższy okres.

Więcej o efektywniejszym monitoringu z technologią Tiandy znajdziesz na stronie Tiandy.pl.

Poznaj ofertę kamer IP i rejestratorów IP Tiandy.